Collages met diepgang

Een vorm van werken die ik veel gebruik wil ik graag hier uitlichten. Het gaat dan om wat ik noem: ‘collages met diepgang’.

Collages met diepgang zijn collages die gemaakt worden vanuit het hart, zonder te veel tussenkomst van het denken. Op deze manier worden nieuwe aspecten belicht, wat ingang vormt voor groei.

Het maken van collages is op zich al leuk: het knippen en scheuren uit tijdschriften en andere materialen en het samenvoegen tot een nieuw beeld geeft ruimte om te kijken en creëren buiten kaders, los van dat wat ‘hoort’, ‘moet’ of ‘kan’. Het is leuk om creaties te zien groeien die je eerder niet had bedacht of verwacht.

Daarbij biedt een collage, gericht op een voor jou relevant thema, veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan op een dieper niveau over dat wat aandacht vraagt en verdient.

In een sessie gebruik je papier, lijm, schaar tijdschriften en ander plaatjesmateriaal om tot een collage te komen die voor jou op dat moment passend is bij waar jij aan wilt werken.

Voor het gesprek naar aanleiding van de collage maak ik gebruik van de gesprekstechnieken uit de Method of Levels. Dit is een sterk op de cliënt gerichte manier van gesprekken voeren die uit gaat van de eigen kracht, inzicht en verantwoordelijkheid van de cliënt.