Spoed – Crisis

Het Verbeelden is een eenmanspraktijk wat betekent dat ik niet 24 uur per dag bereikbaar ben.

Het Verbeelden biedt GEEN crisisbehandeling en heeft ook niet de capaciteit tot opname of psychiatrische behandeling. Als er sprake is van ernstige klachten waarbij dit wel nodig is, kun je niet bij Het Verbeelden terecht en ben je beter af bij een GGZ-instelling die wel de beschikking heeft tot 24 uurs bereikbaarheid en een crisisdienst.

DRINGENDE ZAKEN

Voor aangelegenheden die echt niet kunnen wachten tot je volgende behandelafspraak, kun je een bericht sturen via Whatsapp. Ik probeer dan binnen 24 uur te reageren.

Bij mijn afwezigheid in het kader van vakanties/verlof/werkzaamheden elders kun je in geval van acute psychische nood terecht voor telefonisch overleg bij je huisarts of de huisartsenpost in je eigen regio.

SPOED
Wanneer er sprake is van een acute situatie die niet zolang kan wachten of wanneer de crisis plaatsvindt buiten kantoortijden, kun je je wenden tot je huisarts of huisartsenpost In jouw regio die zonodig de crisisdienst kan consulteren. 

Bij levensbedreigende situaties bel 112.

WAT KUN JE ZELF DOEN BIJ PSYCHISCHE STRESS/CRISIS?

  • Blijf ademhalen en doe niets impulsiefs
  • Zoek sociale steun – praat met iemand in je naaste omgeving, je hoeft het niet alleen te doen.
  • Wees lief en geduldig met jezelf – herstel heeft tijd nodig.
  • Zoek afleiding.
  • Doe ontspannings-/ademhalingsoefeningen.
  • Zorg voor structuur en regelmaat in je leven.

DENK JE AAN ZELFDODING?

Neem dan contact op met 113 – zelfmoordpreventie – http://www.113.nl

  • Je kunt direct, anoniem, via chat online contact leggen. Je kunt de psychologen werkzaam bij 113 op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur bellen op 020-311 38 88.

VOOR NAASTEN – maak je je zorgen om een ander?

  • Je kunt een veiligheidsplan opstellen.Maak samen een plan voor het geval de ander in een noodsituatie komt. In het plan staat wat de ander in zo’n geval kan doen, maar ook met wie hij direct contact kan opnemen, bijvoorbeeld met jou als backup. Het veiligheidsplan kunnen jullie op je eigen manier invullen.
  • Lees de zelfmoordpreventiewijzer